Εσύ και οι άλλοι: Σε ποιους τομείς μπορεί να σε στηρίξει ένα άλλο ζώδιο;

February 8, 2023


Ποιά υποστήριξη μπορείς να περιμένεις από ένα ζώδιο;Ξέρεις βέβαια ότι με ορισμένα ζώδια αισθηματικά τα πας καλύτερα απ’ ό,τι με άλλα. Όμως η συναλλαγή μεταξύ δυο ατόμων δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση ενός ζευγαριού. Κάποιο ζώδιο μπορεί να μην είναι κατάλληλο για σύντροφος, αλλά μπορεί να σε υποστηρίζει με διάφορους άλλους τρόπους –συναισθηματικά, επαγγελματικά, οικονομικά, ακόμα κα…

...ι στην πνευματική σου εξέλιξη. Να ποιοι είναι αυτοί οι «υποστηρικτικοί» αυτοί συνδυασμοί, ανάλογα με το ζώδιό σου (διάβασε και τον ωροσκόπο σου). Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Λέων και ο Τοξότης.Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές...

Ποιά υποστήριξη μπορείς να περιμένεις από ένα ζώδιο;

Ξέρεις βέβαια ότι με ορισμένα ζώδια αισθηματικά τα πας καλύτερα απ’ ό,τι με άλλα. Όμως η συναλλαγή μεταξύ δυο ατόμων δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση ενός ζευγαριού. Κάποιο ζώδιο μπορεί να μην είναι κατάλληλο για σύντροφος, αλλά μπορεί να σε υποστηρίζει με διάφορους άλλους τρόπους –συναισθηματικά, επαγγελματικά, οικονομικά, ακόμα και στην πνευματική σου εξέλιξη. Να ποιοι είναι αυτοί οι «υποστηρικτικοί» αυτοί συνδυασμοί, ανάλογα με το ζώδιό σου (διάβασε και τον ωροσκόπο σου).

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Λέων και ο Τοξότης.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Καρκίνος, ο Ζυγός και ο Αιγόκερως.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Αιγόκερως.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Καρκίνος.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Ταύρος.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Ζυγός.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Λέων.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Λέων.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Τοξότης και ο Ιχθύς.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Παρθένος και ο Αιγόκερως.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Λέων, ο Σκορπιός και ο Υδροχόος.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Υδροχόος.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Λέων.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Δίδυμος.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Σκορπιός.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Παρθένος.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Παρθένος.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Κριός και ο Αιγόκερως.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Ζυγός και ο Υδροχόος.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Παρθένος, ο Τοξότης και ο Ιχθύς.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Ιχθύς.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Παρθένος.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Καρκίνος.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Τοξότης.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Ζυγός.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Ζυγός.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Ταύρος και ο Υδροχόος.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Σκορπιός και ο Ιχθύς.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Κριός, ο Ζυγός και ο Αιγόκερως.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Κριός.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Ζυγός.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Λέων.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Αιγόκερως.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Σκορπιός.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Σκορπιός.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Δίδυμος και ο Ιχθύς.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Κριός και ο Τοξότης.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Ταύρος, ο Σκορπιός και ο Υδροχόος.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Ταύρος.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Σκορπιός.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Παρθένος.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Υδροχόος.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Τοξότης.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Τοξότης.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Κριός και ο Καρκίνος.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Ταύρος και ο Αιγόκερως.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Δίδυμος, ο Τοξότης και ο Ιχθύς.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Δίδυμος.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Τοξότης.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Ζυγός.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Ιχθύς.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Αιγόκερως.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Αιγόκερως

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Ταύρος και ο Λέων.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Δίδυμος και ο Υδροχόος.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Κριός, ο Καρκίνος και ο Αιγόκερως.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Καρκίνος και ο Ζυγός.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Αιγόκερως.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Σκορπιός.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Κριός.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Υδροχόος.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Υδροχόος.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Δίδυμος και ο Παρθένος.

.

.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Καρκίνος και ο Ιχθύς.

Τα ζώδια με τα οποίαπερνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Ταύρος, ο Λέων και ο Υδροχόος.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Λέων.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Υδροχόος.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Τοξότης.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Ταύρος.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Ιχθύς.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Ιχθύς.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Καρκίνος και ο Ζυγός.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Κριός και ο Λέων.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Δίδυμος, ο Παρθένος και ο Ιχθύς.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Παρθένος.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Ιχθύς.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Αιγόκερως.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Δίδυμος και ο Ταύρος.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Κριός.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Κριός.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Λέων και ο Σκορπιός.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Ταύρος και ο Παρθένος.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Κριός, ο Καρκίνος και ο Ζυγός.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Ζυγός.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Κριός.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Υδροχόος.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Καρκίνος.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Ταύρος.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Ταύρος.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Παρθένος και ο Τοξότης.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Δίδυμος και ο Ζυγός.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Ταύρος, ο Λέων και ο Σκορπιός.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Σκορπιός.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Ταύρος.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Ιχθύς.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Λέων.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Δίδυμος.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Δίδυμος.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Ζυγός και ο Αιγόκερως.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Καρκίνος και ο Σκορπιός.

Τα ζώδια με τα οποία περνάς όχι και τόσο καλά σε γενικές γραμμές είναι ο Δίδυμος, ο Παρθένος και ο Τοξότης.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο επαγγελματικά είναι ο Τοξότης.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο συναισθηματικά είναι ο Δίδυμος.

Το ζώδιο που σε στηρίζει περισσότερο οικονομικά είναι ο Κριός.

Το καλύτερο ζώδιο για να συνεταιριστείς είναι ο Παρθένος.

Το ζώδιο που σε βοηθά περισσότερο σε δημιουργικά πλάνα είναι ο Καρκίνος.

Το ζώδιο με το οποίο διασκεδάζεις περισσότερο είναι ο Καρκίνος.

Τα ζώδια που σε βοηθούν περισσότερο σε πνευματικά θέματα είναι ο Σκορπιός και ο Υδροχόος.

Το διαβάσαμε εδώ

Διαβάστε περισσότερα... Δείτε και αυτά
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Ορισμένα αναρτώμενα από το διαδίκτυο κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής), θεωρούμε ότι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα συγγραφέων, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε. Επίσης σημειώνεται ότι οι απόψεις του ιστολόγιου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου. Για τα άρθρα που δημοσιεύονται εδώ, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το ιστολόγιο.